Het Van Abbemuseum zorgt ervoor dat uw  gegevens beschermd zijn wanneer u onze diensten gebruikt. Daarom hebben we een privacybeleid waarin staat hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd. Veranderingen in dit beleid vindt u op onze website.

Persoonlijke gegevens
Wij nemen verantwoordelijkheid voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, of die we kunnen herleiden uit het aanmaken van een account of uw aankopen. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens blijven binnen onze organisatie en worden bewaard in lijn met de Nederlandse wet.

Welke gegevens bewaren wij?
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert, bijvoorbeeld bij een bestelling, maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door een browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte website, kan het cookie deze informatie niet bevatten.

Zowel Van Abbemuseum als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Een cookie kan als doel hebben het onthouden van de loginnaam en de producten in het winkelmandje.

Met cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze webshop niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Op deze website gebruiken we cookies om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst. 

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via uw browser. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding krijgt telkens wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer wordt gestuurd. Als u cookies uitschakelt, kunt u onze website gewoon bezoeken, maar het is mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten
  • het afhandelen van uw bestelling en informatie over het verloop daarvan
  • het versturen van informatie over producten en diensten van het Van Abbemuseum

Hoe beschermen wij uw gegevens
We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in het geval van technische vooruitgang en ontwikkelingen. Bij het Van Abbemuseum beschermen we uw gegevens door encryptie. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een techniek die alle informatie die tussen de koper en de verkoper verzonden wordt, versleutelt.

Creditcardbetalingen
Om creditcardbetalingen bij ons zo veilig mogelijk te maken wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden met gebruik van SSL. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat uw creditcardgegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden.

Voor creditcardbetalingen werken we samen met een geautoriseerde betalingspartner die ons direct bij de bank laat controleren of de creditcard geldig is voor aankopen. Onze betalingspartner verwerkt uw creditcardgegevens op de juiste wijze zoals vastgelegd in de Internationale veiligheidsstandaard PCI DSS, ontwikkeld door creditcardorganisaties VISA, MasterCard, Diners en American Express. Dit betekent dat uw creditcardgegevens volgens de hoogste veiligheidsstandaard verwerkt worden. Als u met een creditcard betaalt, behouden we ons het recht voor een identiteitscontrole uit te voeren.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met de klantenservice. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u dat ook doen door in te loggen op uw account.

Account wijzigen > (ook om uw e-mailadres aan te passen)

Adreswijziging
U bent verplicht ons van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang wij geen adreswijziging hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Wijziging Privacybeleid
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.